close
تبلیغات در اینترنت
محیط زیست
loading...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله

محیط زیست

مدیریت پسماند

Admin بازدید : 141 دوشنبه 30 اسفند 1395 : 11:33 نظرات ()

مدیریت پسماند

دسته: محیط زیست
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 644 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

حفظ بهداشت جامعه و افراد آن از جنبه های مختلف یعنی بهداشت فردی ،بهداشت عمومی و بهداشت محیط زیست قابل بررسی استافراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود هستند

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته محیط زیست

مدیریت پسماند

مقدمه:
حفظ بهداشت جامعه و افراد آن از جنبه های مختلف یعنی بهداشت فردی ،بهداشت عمومی   و بهداشت محیط زیست قابل بررسی است.افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت فردی ملزم به حفظ بهداشت محیط پیرامون خود هستند زیرا در صورت عدم رعایت این موضوع سلامت آنها و سلامت سایرافراد جامعه در مخاطره خواهد افتاد.یکی از موارد مهم در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه دفع زباله و مواد زائد از راه های صحیح است.مراکز بهداشتی درمانی که زباله های پزشکی،شیمیایی یا رادیولوژی را تولید می کنند تعهد اخلاقی و قانونی دارند که این زباله ها را به نحوی که کمترین خطرات زیست محیطی را بر جای گذارد،دفع نمایند.در این مبحث  ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشكی و پسماندهای وابسته آورده شده است.
کلمات کلیدی:

پسماند

پسماندهای پزشكی

بهداشت محیط زیست

فهرست
مقدمه: 4
كتابچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی: 5
فصل اول –اهداف : 5
فصل دوم – تعاریف : 5
فصل سوم – حدود واختیارات 5
فصل چهارم- طبقه بندی پسماندهای پزشكی: 6
فصل پنجم تفكیك ، بسته بندی وجمع آوری: 6
فصل ششم : نگهداری 9
فصل هفتم : حمل ونقل 10
فصل هشتم: بی خطر سازی وتصفیه وامحاء 12
پیوست(1) 14
جدول طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه: 14
شرح انواع پسماندهای پزشكی ویژه : 15
پیوست2: 19

ضوابط ومعیارهای روشهای عمده تصفیه و دفع 19

2- ضوابط ومعیارهای روش ماكروویو 20
3- ضوابط ومعیارهای دفن بهداشتی 21
4- روش محفظه سازی 21

دفع پسماندهای مواد شیمیایی اشتعال زا : 22

*دفع پسماند مواد شیمیایی سمی* 22
سم زدایی اتیدیوم بروماید و ژل های این محلولها 22

دفع پسماندهای مواد شیمیایی سرطانزا 22

دفع پسماندهای مواد خطرناک زیست محیطی: 23

دفع پسماندهای مواد رادیو اکتیو : 23

مواد شیمیایی واکنش گر 24
دفع پسماندهای مواد شیمیایی خورنده : 25
دستگاههای امحاء زباله 26

شیوه های محاسبه متوسط حجم سطلهای زباله وترالی زباله: 28

نوع دستگاههای بی خطر سازی موجود در بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 29
تجهیزات جانبی پسماندهای بیمارستان: 29
تجهیزات موجود در بخشها: 30
مقدار زباله تولیدی بیمارستان امام خمینی جیرفت(ره) 31
زمانهای جمع آوری زباله زیر مجموعه های بیمارستان در طول 24ساعت 32

نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستان 33

*(طرح مدیریت پسماند در ایمنی بیمار)* 33
مقدمه: 33
وظایف رئیس بیمارستان: 34
وظایف مدیر پسماند بیمارستان : 35
وظایف مسئول بخش در مدیریت پسماند: 37
وظایف مترون بیمارستان در مدیریت پسماندها: 38
مدیر مسئول كنترل عفونت: 39
مدیر پشتیبانی وتداركات: 40
نقش مسئول بهداشت: 41
كمیته مدیریت پسماند بیمارستان: 41

انواع زباله های تولیدی در بخش های مختلف بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت: 42

منبع: 43

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن

Admin بازدید : 81 جمعه 27 اسفند 1395 : 5:38 نظرات ()

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 671 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68

در این پایان نامه سعی شده است تا اثرات زیست محیطی گردشگری درمناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته محیط زیست

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن

چکیده محتوا
به طور كلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی، اجتماعی و اقتصادی محیط زیست بر اثر یك یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشكیل می دهد. طرح ها و پروژه های گردشگری در مراحل آماده سازی، اجرا و بهره برداری دربرگیرنده فعالیت های متعددی است كه محیط زیست را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین در انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی، شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد وشامل اثرات بر روی خاک ، پوشش گیاهی ، کاربری زمین ، آب ، حیات وحش است. جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد انواع آلودگی های زیست محیطی مانند تخریب اراضی زراعی و باغی ، تخریب چشم انداز ساحل وروستا ، انباشت زباله و افزایش ساخت و ساز بی رویه ، آلودگی آب ، ركود فعالیت های كشاورزی و دامداری ، ایجادآلودگی صوتی ، دست اندازی به حریم منابع طبیعی نظیرجنگل ودریا در منطقه مورد مطالعه از جمله اصلی ترین پیامدهای منفی گردشگری بوده است.
 بنابراین، در این پایان نامه سعی شده است تا اثرات زیست محیطی گردشگری درمناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه:

گردشگری

آلودگی آب

آلودگی خاک

آلودگی صوتی 

اثرات زیست محیطی

مقدمه
به طور كلی اثرات زیست محیطی به تغییر فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی، اجتماعی و اقتصادی محیط زیست بر اثر یك یا چند فعالیت اطلاق می گردد و شناسایی اثرات زیست محیطی بخش عمده و اصلی را در روند مطالعات زیست محیطی تشكیل می دهد. طرح ها و پروژه های گردشگری در مراحل آماه سازی، اجرا و بهره برداری دربرگیرنده فعالیت های متعددی است كه محیط زیست را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین در مطالعات ارزیابی زیست محیطی این طرح ها شناسایی این گونه اثرات مدنظر می باشد.
بر این اساس ابتدا كلیه فعالیت های طرح-برنامه و روش كار- نوع منابع و نیروی انسانی و ماشین آلات و محل و زمان اجرا هریك از فعالیت ها بر اساس توضیحات بخش های قبلی مشخص می شود. همچنین بررسی گسترده ای از محیط زیست فیزیكی و زیستی- اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی وزیباشناختی محدوده طرح و عوامل زیست محیطی تاثیرپذیر بر اساس توضیحات بخش های قبلی بر حسب نیاز تهیه می گردد. تا این مرحله هنوز كار اساسی و اصلی ارزیابی اثرات زیست محیطی شروع نشده بلكه بیشتر یك سری عملیات بررسی و جمع آوری اطلاعات پایه و اساسی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام شده و بخش های اصلی ارزیابی اثرات از این مرحله به بعد می باشد.
شناسایی اثرات زیست محیطی، تاثیر متقابل اثرات و بالاخره بررسی كمی و كیفی اثرات و بحث و نتیجه گیری در مورد تغییرات اساسی در ویژگی های زیست محیطی و همچنین تعیین روش های اصلاحی برای كاهش اثرات زیست محیطی و مدیریت پایش اینگونه اثرات درمراحل بعدی قرار می گیرد. هدف نهایی از انجام موارد فوق دسترسی به نوعی پروژه است كه جوابگوی حد بهینه از اهداف طرح بوده وهمچنین نشان دهنده بهترین انتخاب از نظر اندازه و ظرفیت، تكنولوژی و مهندسی، طراحی، مواد اولیه، منابع انرژی و نحوه اجرا، مدیریت و بهره برداری باشد.
اثرات و پیامدهای زیست محیطی فعالیت های پیشنهادی در این بخش باید به طور منطقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. منظور از اثرناشی از پروژه تغییر در ویژگی های زیست محیطی به صورت سریع و آنی است و منظور از پیامدهای ناشی از پروژه تغییرات مستقیم و غیرمستقیم خصوصیات و ویژگی های زیست محیطی موجود در طول زمان می باشد.
فهرست مطالب
بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری 1
چکیده محتوا 1
کلید واژه: 2
1-1 مقدمه 3

2-1- بررسی آثار وپیامدهای گردشگری بر روی محیط زیست: 5

1-2-1- خاك 5
2-2-1- پوشش گیاهی 7
3-2-1- كاربری زمین 9
4-2-1- آب 10
5-2-1- حیات وحش 12

1- 2- اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر 14

2-2 - اثرات گردشگری ساحلی با تكیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی(مطالعه ی موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود) 17

3-2 -آثار گردشگری در روستای زیارت 20

4-2-« گردشگری روستایی » راهكاری سازنده برای توسعه روستایی، نمونه موردی: روستای فهلیان 23

5-2- نقش گردشگری در تغییرات كاربری اراضی مقصد(نمونه مورد مطالعه: بخش مركزی شهرستان نوشهر) 24

6-2- اثرات حضورگردشگران برمنابع زیست محیطی ، مورد:بخش طرقبه درشهرستان مشهد 26
گردشگری پایدار 27

1-3- ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های موجود در جزیره هرمز 39

2-3- روش ماتریس- دلفی برای  seaوکاربرد آن درگردشگری تایوان 45

مزایای روش دلفی – ماتریس برای sea: 48

تخریب محیط زیست 60
10-ساختار های مصنوعی 61

4-3- ارزیابی اثرزیست محیطی توسعه گردشگری 62

منابع: 66

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

Admin بازدید : 203 جمعه 27 اسفند 1395 : 5:37 نظرات ()

بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 138 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

روش های مختلف تصفیه بیولوژیك پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید اما واقعیت این است كه روش های هوازی تصفیه پساب دارای یك محدودیت اساسی می باشند

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه رشته محیط زیست

بررسی تاثیرات گسترش صنعت بر محیط زیست

مقدمه:
امروزه مباحث تخصصی و كاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده كننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شركتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبكه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیكن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انكاری در حوزه محیط زیست صنعتی كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.
تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاكی از تحول رو به تكامل رویكردهای زیست محیطی می باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشكل، رقیق كردن(dilution) ، كنترل آلودگی در انتهای خط(end-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (pollution prevention)كه هر یك از این رویكردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویكردهای بیولوژیك رشد فزاینده ای یافته است.
روش های مختلف تصفیه بیولوژیك پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است كه روش های هوازی تصفیه پساب دارای یك محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن ... حدود 1200 كیلو وات ساعت است كه نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویكرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است.
تصفیه بی هوازی كه همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تكنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شك در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
کلمات کلیدی:

رقیق كردن

محیط زیست

توسعه صنعتی

رویكردهای زیست محیطی

استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی

فهرست مطالب:                                                        
مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویكردهای زیست محیطی

1-1-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران.........................................13

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست ...........................................15

3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ...................15

4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی ...............................................16

5-1- وضعیت صنایع كشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان22

6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ............22
1-6-1-  ساختارهای حمایتی و هدایتی.........................................22
1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ....................23

2-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی در شهرك های صنعتی..........23

3-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن...........24
2-6-1-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر كنترل آلودگی .............25
3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ............25

توسعه صنعت و تاثیرات آن بر محیط زیست

1-3-6-1-  ارزیابی اثرات توسعه .............................................27

2-3-6-1-  سیستم مدیریت زیست محیطی ............................28
3-3-6-1-  بهره وری سبز ........................................................29
4-3-6-1- تولید پاكتر .............................................................29
5-3-6-1-  بازیافت مواد .......................................................30
6-3-6-1-  ممیزی محیط زیست .............................................30

4-6-1-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ...........30

1-4- 6-1- زمینه سازی جهت كنترل آلودگی خودروهای تولید داخل .............31
2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن ......................33

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت .......................................................33

1-2- نادیده گرفتن مشكل ......................................................34
2-2- رقیق كردن.....................................................................34
3-2- كنترل آلودگی در انتهای خط ............................................34
4-2- پیشگیری از آلودگی .......................................................38
5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاكتر ...................................39
6-2- وی‍‍‍ژگی های رویكرد تولید پاكتر .........................................40
1-6-2-تنوع و گستردگی .........................................................40
2-6-2- حفاظت محیط زیست .................................................41
3-6-2- سادگی .....................................................................41
4-6-2- خلاقیت و نوآوری ......................................................42
5-6-2- مقبولیت .................................................................42
6-6-2- بازدهی اقتصادی ......................................................43

7-2- مقایسه رویكرد كنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاكتر .44

8-2- تولید پاكتر و توسعه پایدار ...........................................47
9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاكتر .................................48
10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاكتر ....49

11-2- موانع و مشكلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاكتر ................50

1-11-2- موانع ناشی از فقدان درك صحیح .................................50
2-11-2- موانع ساختاری .........................................................50
3-11-2- موانع مربوط به كمبو الاعات ....................................50
4-11-2- موانع فنی ..............................................................50
5-11-2- موانع اقتصادی ........................................................50

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست ....................................51

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست .....................................52
هدف..............53
وظایف اساسی سازمان ..........................................................55
تشكیلات سازمان ..................................................................55
1-3- دفاتر مستقل................................................................55
1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست ....55
2-1-3- اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل....................55
3-1-3- اداره كل نظارت و بررسی ..........................................56
4-1-3-حراست ..................................................................56
5-1-3- ادارات كل استان ها................................................56
2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی ......................56
3-3- دفتر آموزش زیست محیطی ......................................56
4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ................................57
5-3- دفتر مشاركت های مردمی ........................................57
6-3- معاونت محیط زیست انسانی.....................................57
1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی ......................................59
2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا ...........................................59
3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاك ................................59
4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها .........................................59
7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ...............59
1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق .................................61
2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان................................62
3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی .........................................64
4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی ......................................64
5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس..............................64

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاكتر ........6

1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی .................................67
1-1-4- كسب توافق مدیریت واحد ........................................67
2-1-4- تشكیل تیم پروژه .....................................................68

3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی ..........69

4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاكتر ................................69
2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی ..................................................69
1-2-4- توصیف شركت و نمودارهای جریانی ...........................70
2-2-4- بازرسی عینی و دقیق .................................................71
3-2-4- انتخاب نقاط تمركز .................................................72
3-4- فاز سوم – ارزیابی.......................................................72
1-3-4- جمع آوری اطلاعات كمی ........................................73
2-3-4- موازنه مواد...........................................................74
3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاكتر ............................74
4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها .................................75
4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امكان سنجی ...............76
1-4-4- امكان سنجی اولیه ..................................................76
2-4-4- امكان سنجی فنی .................................................77
3-4-4- امكان سنجی اقتصادی ...........................................78
4-4—4- امكان سنجی زیست محیطی .................................78
5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی .........................................80
6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ............................80
5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار .............................................80
1-5-4-آماده سازی یك برنامه اجرایی....................................80
2-5-4- اجرای گزینه های منتخب .........................................80
dilution
pollution prevention
فهرست منابع 81

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته محیط زیست با عنوان روشهای مدیریت،بیخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک

Admin بازدید : 93 جمعه 06 اسفند 1395 : 13:20 نظرات ()

پایان نامه رشته محیط زیست با عنوان روشهای مدیریت،بیخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 84 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

ماده زاید خطرناک چیست؟ تعاریف زیادی از مواد زاید خطرناک در سال های اخیر توسط سازمان های مختلف مانند سازمان بهداشت جهانی ارائه شده که می توان در مجموع آنها را به دو گروه «کلی» و «کاربردی» طبقه بندی نمود

قیمت فایل فقط 31,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته محیط زیست با عنوان روشهای مدیریت،بیخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک

مقدمه
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد  «مواد زاید خطرناک» را به صورت زیر تعریف نمود:مواد زیاد خطرناک به مواد زاید اعم از جامد، لجن، مایع و گاز موجود در مخزن، به جز مواد رادیواکتیو و عفونی اطلاق می شود که دارای فعالیت شیمیایی، سمیت، خاصیت انفجاری، خورندگی و یا سایر ویژگی هایی است که برای سلامتی انسان یا محیط زیست، چه به صورت تنها و یا هنگامی که با سایر مواد زاید مخلوط گردند، ایجاد خطر نماید(6).میزان تولید مواد زاید خطرناک در طی چند دهه اخیر، رشد بسیار فزاینده ای داشته است به طوری که طی دو دهه گذشته در حدود 50% از بازار مربوط به کل مسائل زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. (6) 
دلیل اصلی این امر را می توان به حساسیت و افزایش آگاهی های مردم در ارتباط با خطرات ناشی از این مواد مرتبط دانست. عوارض ناشی از استفاده ddt، مشکل جیوه و کادمیوم در ژاپن و مشکلات به وجود آمده توسط برخی مواد شیمیایی نظیر، pcbs ، دی اکسین و سایر مواد شیمیایی در کشورهای مختلف دنیا نمونه ای از اثرات زیان بار ناشی از عدم توجه به این گروه از مواد می باشد.تجربیات مختلف در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که حذف اثرات زیان بار ناشی از پخش مواد زاید خطرناک و پاک سازی محیط، به مراتب پرهزینه تر از اعمال مدیریت صحیح در جلوگیری از آن می باشد. برای مثال در ایالت متحده، هزینه پاک سازی و حذف مواد زاید خطرناک که به صورت اصولی و صحیح مدیریت نشده اند، بین ده تا صد مرتبه پرهزینه تر از مدیریت صحیح اولیه آنها برآورد گردیده است.
کلمات کلیدی:

مدیریت پسماندها

پوشش های مصرفی

دفن مواد زاید خطرناک

بر فسادپذیری مواد زاید

آلودگیهای محیط زیست

تعریف مواد زاید خطرناک

ماده زاید خطرناک چیست؟ تعاریف زیادی از مواد زاید خطرناک در سال های اخیر توسط سازمان های مختلف مانند سازمان بهداشت جهانی  ارائه شده که می توان در مجموع آنها را به دو گروه «کلی» و «کاربردی» طبقه بندی نمود. در تعاریف «کلی» ارائه شده توسط محققین علوم محض، تعریف بسیار کلی و عمومی از مواد زاید خطرناک دیده می شود. در این مورد به عنوان نمونه می توان به تعریف سازمان بهداشت جهانی اشاره نمود. بر اساس این تعریف، مواد زاید خطرناک موادی هستند که:
الف) خطرات کوتاه مدتی همچون سمیت حاد از طریق بلعیدن، تنفس، جذب در پوست، تماس با چشم و پوست، خورندگی، آتش سوزی و یا انفجار ایجاد نمایند.
ب) باعث ایجاد خطرات بلند مدت زیست محیطی شامل سمیت مزمن در اثر تماس های مکرر و سرطان زایی شوند و یا دارای پایداری زیاد در مقابل فرآیندهای حذف سمیت مانند تجزیه زیستی بوده و بتوانند ایجاد آلودگی در آب های سطحی و زیرزمینی نماید و یا باعث اعتراض مردم از جنبه «زیباشناختی» مانند به وجود آوردن بوهای زننده و نامطبوع گردند(7).
فهرست مطالب
روشهای مدیریت،بیخطر سازی و دفن مواد زاید خطرناک 1

مقدمه ای بر مدیریت مواد زاید خطرناک 3

1.مدیریت مواد زاید خطرناکی که در حال حاضر تولید می شوند؛ 4
2.احیاء و بازسازی زمین های آلوده شده(6). 4
2-تعریف مواد زاید خطرناک 4
3-دسته بندی مواد زاید خطرناک 6
3-1-طبقه بندی در ایالات متحده آمریکا 6
جدول 1-1 حداکثر غلظت مجاز (از لحاظ سمیت) (4 ،6) 10
2-3-سایر تقسیم بندی های مواد زاید خطرناک 12
4-استانداردها و قوانین موجود در خصوص مواد زاید خطرناک 13
اثرات بهداشتی مواد زاید خطرناک 13

مراحل مختلف مدیریت نوین مواد زاید خطرناک را می توان به شرح زیر برشمرد: 16

1-تولید و نگهداری مواد زاید خطرناک 17
2-جلوگیری از تولید آلودگی و کمینه سازی ضایعات 20
- استراتژی های مدیریتی برای کاهش آلاینده 22
کاهش سمیت جریانات حاوی مواد زاید خطرناک 29

3-بازیابی و بازیافت 30

4- جمع آوری و انتقال مواد زاید خطرناک 30
5-تصفیه مواد زاید خطرناک 32

6-دفع مواد زاید خطرناک 33

دفع مواد زاید خطرناک 34
1-1-انتخاب زمین مناسب برای محل دفن 37
1-3-عملیات اجرایی محل دفن بهداشتی 41
1-5-کنترل دقیق محل دفن پس از تکمیل 42
2- دفع در مخازن سطحی 42
دفع در معادن و گنبدهای نمکی 44
4-دفع بر روی زمین 46
5- دفع از طریق اختلاط با خاک 48

5-1- عوامل مؤثر بر فسادپذیری مواد زاید 50

5-2- ارزیابی محل دفع 52

5-3- مزایا و معایب اختلاط مواد زاید با خاک 53

5-4-ملاحظات طراحی و عملیاتی 53
5-5- پایش وبسایت 55
5-6- دفع در چاه های عمیق 56

5-7- انواع پوشش های مصرفی و کاربرد آنها 58

قانون مدیریت پسماندها 63
منابع : 70

قیمت فایل فقط 31,000 تومان

خرید

دانلود مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز

Admin بازدید : 97 پنجشنبه 05 اسفند 1395 : 12:0 نظرات ()

مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1179 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

مقاله رشته محیط زیست با عنوان معماری سبز

مقدمه 
در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظر گیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نموده اند. معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان «معماری سبز: طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی» یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر فراگیری از معماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است . 
اطلاعات بیشتر در مورد  اصول معماری سبز و نحوه اجرا آن در بسیاری از پایگاههای اینترنتی از جمله «موسسه آمریکایی کمیته معماران در موضوعات مختلف زیست محیطی» (www.aia.org.cote) شورای «ساختمان سازی سبز امریکا» (www.usgbc.org) و در اروپا و انگلستان «منازل پایدار » (www.sustainablehome.co.uk) نیز وجود دارد. فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن میباشد، برای مثال از هنگامی  که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است. موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیطهای مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند. 
بطور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد . در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک فراوانی را برای بحث دارامی باشند،با این حال موضوعات ارائه شده مجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد . 
کلمات کلیدی:

معماری سبز

خانه‌های سبز

تاریخچه معماری سبز در ایران

توسعه پایدار با استفاده معماری سبز

فهرست مطالب
تاریخچه معماری سبز در ایران 2

كلیات و اهداف در معماری سبز 4

اصول معماری سبز 9

مهمتر و قبل از هر چیز مزایای یك ساختمان سبز: 9

موارد قابل توجه در طراحی ساختمان سبز: 9
بعضی از جنبه‌های معماری سبز عبارتند از: 10
دستـورالعمـل‌ اجـرائـی معمـاری سـبـز برای سـاختمـان‌های مسكونـی ـ نحـوه استقـرار و كاربری اراضی سبز 10
طراحی خانه‌های سبز 11
مصالح سبز 12
تأسیسات سبز 13
مصادیق پایداری معماری و معماری سبز در پروژه 14

نگاهی به کاربرد معماری سبز در زندگی شهری 15

بام سبز 18

تاریخچه کاربرد بامهای سبز 18

مزایای بامهای سبز 19
معایب بامهای سبز 20
تحلیل پارك diagonal mar 21
ایده طراحی 22
تحلیل پارك 23
معماری سبز و توسعه پایدار 24

نگاهی به اصول معماری سبز 31

اصل اول : حفاظت از انرژی 32
اصل دوم : کار با اقلیم 34
اصل چهارم : احترام به کاربران 36
اصل پنجم : احترام به وبسایت 38
اصل ششم: کل گرایی 41
برترینهای معماری سبز 45

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

پروژه کارشناسی رشته محیط زیست و بهداشت محیط با عنوان نیروگاه های حرارتی و اثرات زیست محیطی آنها

Admin بازدید : 80 پنجشنبه 05 اسفند 1395 : 11:47 نظرات ()

پروژه کارشناسی رشته محیط زیست و بهداشت محیط با عنوان نیروگاه های حرارتی و اثرات زیست محیطی آنها

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 381 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

پژوهش حاضر سعی بر آن دارد كه ابتدا شناختی اولیه ازنیرو گاه ها وانواع آنها، سپس آلاینده های موجود در صنایع نیروگاهی حاصل شود سپس آشنایی مختصری با سیستم های جمع آوری، تصفیه و بازیافت فاضلاب صورت گیرد روش تحقیق ما مطالعات كتابخانه ای بوده است نیروگاهها یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند، که بررسی و تحقیق در زمینه آلودگی های منتش

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

خرید

پروژه کارشناسی رشته محیط زیست و بهداشت محیط با عنوان نیروگاه های حرارتی و اثرات زیست محیطی آنها

چکیده محتوا:
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد كه ابتدا شناختی اولیه ازنیرو گاه ها وانواع آنها، سپس آلاینده های موجود در صنایع نیروگاهی حاصل شود. سپس آشنایی مختصری با سیستم های جمع آوری، تصفیه و بازیافت فاضلاب صورت گیرد. روش تحقیق ما مطالعات كتابخانه ای بوده است. نیروگاهها یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست محسوب می شوند، که بررسی و تحقیق در زمینه آلودگی های منتشر شده از آنها ضروری است.
 از آنجایی که نیروگاههای حرارتی یکی از بزرگترین صنایع زیر بنایی کشور هستند که با تولید حجم زیاد فاضلاب صنعتی با طیف وسیعی از آلاینده ها و رهاسازی آنها به محیط از منابع بالقوه و مهم آلوده کننده محیط زیست به حساب می آیند، لازم است تحقیقات وسیع و دقیقی درباره آنها صورت گیرد.نیروگاهها از عرصه‌های مهم در تولید انرژی برق و یكی از محورهای عمده توسعه جوامع بشری در دوران معاصر به شمار می‌آیند. امروزه برای تولید برق، روشهای گوناگونی وجود دارد كه از مهمترین عوامل انتخاب نوع روش تولید برق می‌توان به عوامل، فنی- اقتصادی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه و مسائل زیست‌محیطی اشاره كرد.
نیروگاههای تولید برق بدلیل مصرف زیاد آب و نیز آلودگیهای مربوطه یكی از پرجنجال ترین صنایع در زمینه آلوده سازی محیط زیست به شمار می روند . پساب این صنعت حاوی فلزات سنگین از قبیل آهن، وانادیم، نیكل، مس، سرب و كرم می باشد كه در صورت ورود به محیط زیست اثرات زیانباری برای انسان و دیگر موجودات زنده دارند و بعضاً موجب مرگ و میر می گردند. لذا با توجه به شرایط زیست محیطی كشورهای جهان و اثرات قابل توجه بخش انرژی بر آن، گرایش به سمت كاربرد روشهایی با كارایی بالاتر و تولید برق همراه با آلودگی كمتر مدنظر است. تمایل به كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و كاهش انتشار دی‌اكسیدكربن به جو زمین با استفاده از انرژیهای جایگزین از جمله انرژیهای تجدیدپذیر كه شامل انرژیهای هسته‌ای و تا حدی انرژی زمین گرمایی است رو به گسترش نهاده است.
کلمات کلیدی:

آلاینده ها

نیروگاه های حرارتی

آلودگی های نیروگاه

تصفیه پساب نیروگاه ها

اثرات زیست محیطی نیروگاه های حرارتی

مقدمه
یک نیروگاه حرارتی نیروگاهی است که در آن محرک اولیه به وسیله ی بخار به حرکت در می آید. در این نیروگاه ابتدا آب گرم شده و سپس به بخار تبدیل می شود و این بخار باعث چرخاندن توربین بخاری می شود که این توربین نیز باعث چرخاندن ژنراتور(مولد) الکتریکی می شود. وقتی که بخار از میان توربین حرکت می کند، در یک کندانسور(متراکم کننده) متراکم می شود. این موضوع بیشتر با نام "سیکل ترکیبی" شناخته می شود. بیشترین تغییر در طراحی نیروگاه های حرارتی ناشی از منابع سوخت مختلف می باشد. بعضی جاها ترجیح داده می شود که در این نیرو گاه ها از یک مرکز انرژی استفاده کنند چونکه این امکانات باعث تبدیل انرژی گرمایی به انرژی الکتریکی می شود. تقریبا تمام نیروگاه های زغالی، نیروگاه های هسته ای، زمین گرمایی، نیروگاه های خورشیدی و بعلاوه ی خیلی از نیروگاه های گازی جزو نیروگاه های حرارتی محسوب می شوند. 
در نیرو گاه سیکل ترکیبی گاز طبیعی به طور مکرر در توربین های گازی و دیگ های بخار سوزانده می شود. گرمای اتلاف شده از توربین گازی می تواند برای ایجاد بخار استفاده شود و این کار باعث بهبود بازده کلی نیروگاه های سیکل ترکیبی می شود. موتورهای بخاری از قرن هجدهم و با بهبودهایی که جیمزوات بر روی آنها انجام داد به عنوان راه انداز دستگاه های مکانیکی استفاده شده اند. یکی از نخستین نیروگاه های مرکزی تولید برق در سال 1882 در لندن و نیویورک از موتور های بخار استفاده می کرده.  به مرور زمان که اندازه ی مولد های برق افزایش می یافت، برای افزایش بازدهی و هزینه ی پایین ساخت جایگزین موتور های بخار قدیمی شدند. تا سال 1920 همه ی نیروگاه های مرکزی برق با توان بیشتر از چند هزار کیلو وات از توربین ها به عنوان محرک اولیه استفاده کردند. [14]
فهرست مطالب

فصل اول : نیروگاه حرارتی

1-1 مقدمه 1
1-2 انواع نیروگاهها 2
1-3 انواع پساب های نیروگاه 4
1-4 انواع سوخت نیروگاه 7
1-5 سیستم های الوده ساز نیروگاه 8

فصل دوم : نیروگاه برق _ آبی

2-1  مقدمه 10
2-2  نیروگاه آب تلمبه ای 10
2-3   نیروگاه جزر ومدی 11
2-4  نیروگاه آبی با امواج دریا 12
2-5   اثرات زیست محیطی نیروگاه 12
2-6   مقایسه اجمالی بین نیروگاه حرارتی ونیروگاه برق _آبی 14

فصل سوم : نیروگاه بادی

3-1    مقدمه 15
3-2    انرژی باد 15
3-3    برق بادی در مقیاس های كوچك 17
3-4    اثرات زیست محیطی نیروگاه 18
3-5    بزرگترین توربین بادی جهان 19

فصل چهارم : نیروگاه زمین گرمایی

4-1    مقدمه 20
4-2    انواع نیروگاه های زمین گرمایی 21
4-3    اثرات زیست محیطی نیروگاه 22
4-4   نیروگاه زمین گرمایی در ایران 24
فصل پنجم : نیروگاه خورشیدی
5-1    مقدمه 25
5-2    تاریخچه 26
5-3    تأسیسات نیروگاه خورشیدی 27
5-4    دودكش های خورشیدی 29
5-5    مزایای نیروگاه خورشیدی 30
5-6    كاربردهای انرژی خورشیدی 31

فصل ششم : انواع آلودگی های نیروگاه ها وكنترل آن ها

6-1     مقدمه 34
6-2     انواع آلاینده ها 35
6-3     سهم نیروگاه ها در آلودگی هوا 38
6-4    انتشار آلاینده ها در اتمسفر 39
6-5   انتخاب ارتفاع مناسب دودكش 42
6-6   كنترل اكسیدهای نیتروژن وگوگرد 43

فصل هفتم : تصفیه پساب نیروگاه ها

7-1   مقدمه 46
7-2   مواد زائد 47
7-3   پیش تصفیه مواد زائد 49
7-4   فاضلاب صنعتی 50
7-5   انواع فاضلاب های صنعتی 51
7-6   حذف آلاینده های محلول از فاضلاب 52
منابع و مأخذ 53

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

خرید

نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

Admin بازدید : 73 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 20:19 نظرات ()

نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

آب های زیرزمینی منبع مهمی از پروسه های آب قابل شرب و صنعتی را در سراسر جهان ارائه می دهند با رشد جمعیت وجود این منابع باارزش به طور روز افزون

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

فهرست

مقدمه

منابع آلودگی آب های زیرزمینی و هزینه های رفع آلودگی

پیشنهادات رفع آلودگی

رفع محل آلودگی از طریق نانو متریالهای انفعالی

نمونه رفع محل آلودگی از طریق نانو متالهای واکنشی

خلاصه

16 صفحه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

Admin بازدید : 55 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 20:19 نظرات ()

بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات

Admin بازدید : 23 سه شنبه 03 اسفند 1395 : 20:17 نظرات ()

مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

زمین آلوده و ملزومات آب سطحی مثل دریاچه های پشت سد شهری چاه ها دریاچه ها و رودخانه ها سطوح متفاوت آلودگی را نشان می دهند که می توانند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

چکیده محتوا

زمین آلوده و ملزومات آب سطحی مثل دریاچه های پشت سد شهری ، چاه ها، دریاچه ها و رودخانه ها سطوح متفاوت آلودگی را نشان می دهند که می توانند خطرات جدی بر سلامتی وارد کنند. آب آشامیدنی با سطوح بالای فلز ممکن است منجر به بیماری کلیوی ، مشکلات عصبی و اختلال یافته های خونی شود. صدها زباله شیمیایی و صنعتی جدید سالانه برای یافتن مسیرشان به آب آشامیدنی ما پتانسیل دارند و تاثیرشان برای تشخیص مشکل است. مواد شیمیایی سرطانزا و سمی و آلودگی های باکتریایی و ویروسی که در پروسه های تصفیه آب مرسوم مقاوم هستند در تمام طرح های تصفیه آب یافت می شوند. روش های قرار دادن به محل میزان حلال های آلی با کلر ترکیب شده مثل تری کلرو اتیلن و به تولید محصولات درجه دوم نامطلوب توجه داشت در حاللیکه کاربرد ذرات بایمتالیک(دو فلزی) نانو اسکل در مشخص کردن بعضی از این محصولات درجه دوم موفق بود. نانو پارتیکل های پالا دیوم(pdnps) (pd) ذرات بایمتالیک (دو فلزی) ، ذرات zvi با اکسیدان های متفاوت ، عوامل احیا کننده و مواد مغذی برای مفید بودن در بالا بردن انتقال آلودگی از سمیت به فرم های بی خطر نشان داده شد. نانو پارتیکل ها به علت میزان surface – to –volume بالاتر و امکان مجموعه جدید و پروتکل های جدا امکان برداشت موثرترری را پیشنهاد می کنند.

فهرست مطالب

مقدمه

نانو تکنولوژی ها برای درمان محل آلوده و تصفیه فاضلاب

رویکرد برداشت نانو پارتیکل های (نانو ذرات) بایمتالیک (دو فلزی)

میزان کرومیوم با استفاده از نانو تکنولوژی

مشخص کردن تراکم cr(vi)

برداشت cr(vi)از رسانه پیچیده آب

جنبه های بعدی نانو تکنولوژی محیطی

نتیجه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تهیه مدل دراستیك به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیر زمینی ناحیه خرامه با استفاده از GIS

Admin بازدید : 87 پنجشنبه 28 بهمن 1395 : 18:43 نظرات ()

تهیه مدل دراستیك به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیر زمینی ناحیه خرامه با استفاده از gis

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 251 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل تهیه مدل دراستیك به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیر زمینی ناحیه خرامه با استفاده از gis

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل رشته محیط زیست

تهیه مدل دراستیك به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیر زمینی ناحیه خرامه با استفاده از gis

مقدمه
منطقه مورد مطالعه تحت عنوان دشت داریان و خرامه در شمال شرق شرق شهر شیراز و غرب دریاچه بختگان واقع شده و از لحاظ تقسیمات جغرافیایی جز شهرستان شیراز در استان فارس محسوب می‌گردد .در این طرح ، آبخوان خرامه با توجه به توسعه مناطق شهری و رونق فعالیتهای كشاورزی و واحد‌های صنعتی ، از نظر پتانسیل آلودگ مورد بررسی قرار گرفته است . پتانسیل آلودگی در این تحقیق بر اساس مدل دراستیك و با بهره گیری از امكانات سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ارزیابی شده است .
منطقه مورد مطالعه تحت عنوان دشت داریان ـ خرامه شناخته شده و در شمال شرق شهر شیراز واقع شده است . حوضه آبریز این دشت با مساحت 1455/2كیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی 29 درجه و 20 دقیقه الی 29 درجه و 49 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 38 دققه الی 53 درجه و 33 دقیقه طول شرفی واقع گردیده است .حوضه آبریز خرامه از شرق بوسیله دریاچه بختگان ، از شمال و غرب بوسیله حوضه آبریز دشت مرودشت و از جنوب بوسیله حوضه آبریز دریاچه مهارلو محصور گردیده است . دشت داریان ـ خرامه با وسعت 547 كیلو متر مربع شكلی كشیده داشت  و طول و عرض تقریبی آن بترتیب 75 كیلومتر در 8 كیلومتر در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی گسترش یافته است . 
کلمات کلیدی:

gis

ناحیه خرامه

مدل دراستیك

آلودگی آب زیر زمینی

سیستم اطلاعات جغرافیایی

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف پژوهش
موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی
روند کار
تهیه داده‌های اولیه و ورود اطلاعات به بانك اطلاعات جغرافیایی
تجزیه و تحلیل ، ساخت مدل و واسنجی مدل بر اساس داده‌های برداشت شده صحرایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
معرفی مدل دراستیك
تهیه لایه‌های رتبه بندی شده
لایه عمق سطح ایستابی (d)
جدول 1 ) رتبه بندی مربوط به عمق سطح ایستابی (لایه d)
لایه شبكه تغذیه (r)
جدول 2) رتبه بندی مربوط به شبكه تغذیه (لایه r)
لایه سفره (لایه a)
جدول3) رتبه بندی مربوط به جنس سفره آب زیرزمینی (لایه a)
لایه خاك سطحی (s)
جدول 4) رتبه بندی مربوط به جنس لایه خاك (s)
لایه توپوگرافی (t)
جدول5) رتبه بندی مربوط به شیب زمین لایه ( t)
لایه غیر اشباع میانی (i)
جدول6) رتبه بندی مربوط به جنس منطقه نیمه اشباع لایه i))
لایه هدایت هیدرولیكی (c)
جدول7) رتبه بندی مربوط به هدایت هیدرولیكی لایه(c)
تلفیق لایه ها
شكل1) نقشه شهنه بندی شاخص دراستیك ناحیه مطالعاتی (خرامه – داریان)
نتایج مرحله واسنجی مدل دراستیك
نتایج
پیشنهادات
منابع

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

Admin بازدید : 156 سه شنبه 26 بهمن 1395 : 21:40 نظرات ()

پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 984 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 53

در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات مکانیابی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای توسعه مطرح است. مطالعات مکانیابی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان شناخت هدفها و روشهای حل مسایل مکانیابی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.انجام مطالعات مکانیابی درست و مناسب، علاوه بر تأثیر اقتصادی بر عملکرد توسعه، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت.
کلمات کلیدی:

مکانیابی

روش ahp

مکان یابی شهری

سامانه اطلاعات جغرافیایی

مکان یابی کاربریهای توسعه

مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی

مکانیابی کاربریهای توسعه
توجه به مسئلة مكان یابی برای پیشگیری از بحران های محیط زیستی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امكانات پهنة سرزمین، یكی از موضوعات جدیدی است كه در سال های اخیر مورد توجه دولت، و بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین مناسب ترین محل ممکن برای استقرار و اجرای یک طرح یا پروژه یا کارخانه با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فنی و زیست محیطی است.  (منوری ،م .1384) مسایل مکانیابی از تنوع بسیار زیادی برخوردارند و در هر یک از آنها، هدفهای ویژهای دنبال میشود. برای دستیابی به هدف هر مسئله، باید از روشی ویژه برای حل آن مسئله استفاده کرد و هنگام مطالعات نیز از درستی اطلاعات مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد.
بنابراین مکانیابی عبارت است از تعیین محلی با رعایت استانداردها و شرایط خاص پروژه
مزایای مکانیابی شهری
با داشتن بانك اطلاعات زمین‌مرجع كامل و بروز از منابع مختلف، امكان مدلسازی و مكان‌یابی با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی در محیط  gis وجود دارد
مكانیابی جهت انتخاب مسیر بهینه توسعه راههای ارتباطی، راه آهن، خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز، آب، مخابرات و ...
مكانیابی جهت انتخاب بهترین مكان جهت تآسیسات مهم آب، گاز، برق، مخابرات و تاسیس كارخانجات
مكانیابی جهت مشخص نمودن دفن زباله و مدیریت پسماند
مكانیابی جهت مناطق با قابلیت توسعه شهری
مدلسازی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی 
فهرست مطالب
مکانیابی کاربریهای توسعه
مزایای مکانیابی شهری
مزایای سامانه اطلاعات جغرافیاییgis در مکان‌یابی
مدلسازی و مكانیابی در پروژه‌های مختلف (site selection)
اساس انجام مكانیابی در پروژه‌های مختلف
انواع مدلهای تلفیق اطلاعات برای مكان یابی اراضی
مکانیابی مکان دفن زباله
برای انتخاب یك مكان مناسب به منظور دفن اصولی زباله های شهری،لایه های اطلاعاتی ذیل بایستی جمع آوری شوند و وارد محیط gis  شوند: 
معمولاً برای تهیه نقشه‌های موضوعی رقومی‌ مراحل ذیل مورد نیاز می‌باشد : 
(1) اسكن‌نمودن نقشه‌های اولیه موجود؛ 
(2) برگرداندن نقشه‌های زمینی اسکن شده به مختصات زمین؛ 
(3) رقومی‌نمودن نقشه‌ها و در نتیجه تولید نقشه‌های موضوعی رقومی‌ برای هر یك از عوامل تاثیرگذار در مكان‌یابی؛ 
(4) قراردادن مكان مختصات gps و وارد نمودن در پایگاه داده‌ها بصورت طول و عرض جغرافیایی؛ 
(5) تبدیل داده‌های طول و عرض جغرافیایی به داده‌های نقطه‌ای با کمک نرم افزار مربوطه؛ 
(6) اضافه نمودن داده‌های توصیفی به هر یك از موقعیت‌ها. 
نمونه هایی از نقشه های تهیه شده در نرم افزار بر اساس اطلاعات داده شده  
برخی از عملیات در gis به منظور مکانیابی
spatial join
clip
intersect
union
symmetrical difference
buffer
نمونه بافر عوارض نقاط شهری و روستایی در سطح یک منطقه
نحوه تلفیق اطلاعات و تعیین محل مناسب
تلفیق لایه های اطلاعاتی و تعیین مکان های مناسب دفن زباله در منطق فازی
روش ahp
 نقشه نهایی حاصل از مکان‌یابی در مدل ahp
نتایج استفاده از gis در مکان‌یابی

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زایدات

Admin بازدید : 137 سه شنبه 26 بهمن 1395 : 21:40 نظرات ()

مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زایدات

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

در سالهای اخیر با افزایش توجهات عمومی به مسئله حفاظت محیط زیست و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جلوگیری از آلودگی محیط، دفن زائدات مورد اشاره نیروگاههای کشور به شکل مسئله ای چالش بر انگیز در آمده است

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زایدات

مجری: دکتر محسن سعیدی
 مقدمه  
بهره برداری نیروگاههای حرارتی و چرخه ترکیبی کشور با توجه به مصرف سوختهای فسیلی و به خصوص مصرف سوخت نفت کوره در ماههای سرد سال، باعث تولید زائدات باقیمانده کف کوره ها و زائدات ناشی از تصفیه پسابهای شستشوهای شیمیایی سمت بخار و سمت آتش سطوح انتقال حرارت می گردد. این گروه از زائدات حاوی آلاینده های گوناگون و خطرناک در غلظتهای زیاد  بوده و برای دفع نهایی آنها در محیط زیست ، جوانب خاصی باید مد نظر قرار گیرد. انتخاب محل دفن نهایی این زائدات در زمین شامل ملحوظ نمودن معیارهایی است که باعث عدم امکان دفن این زائدات در محلهای دفن معمول زباله های شهری می گردد.
در سالهای اخیر با افزایش توجهات عمومی به مسئله حفاظت محیط زیست و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جلوگیری از آلودگی محیط، دفن زائدات مورد اشاره نیروگاههای کشور به شکل مسئله ای چالش بر انگیز در آمده است. دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیانگر این موضوع است که سازمانها و نهادهای تولید کننده آلودگی خود مسئول یافتن راه حل متناسب برای آن - البته تحت نظارت سازمان محیط زیست- هستند.
در این راستا از دیدگاه سازمان محیط زیست کشور نیروگاهها موظف به یافتن مکانهای مناسب دارای ویژگیهای قابل قبول در چارچوب معیارهای علمی جهت دفن زائدات تولیدی در استان خود تلقی گردیده اند.  در چارچوب مطالب مورد اشاره و به منظور حل معضل دفع زائدات ، برای اولین بار در سطح کشور طرح "مکان یابی محل دفن زائدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی در سطح استان قزوین و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زائدات"  به شرکت برق منطقه ای تهران و نیروگاه شهید رجایی ارایه گردید که با توجه به ضرورت اجرای کار مورد موافقت نیروگاه و شرکت برق منطقه ای تهران قرار گرفت. 
کلمات کلیدی:

دفن زایدات صنعتی

نیروگاه شهید رجایی

حفاظت از محیط زیست

عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور

فهرست مطالب
مکان یابی محل دفن زایدات صنعتی نیروگاه شهید رجایی و ارایه روش دفن مهندسی- بهداشتی زایدات 2
1- مقدمه 3
2- انواع زائدات ومنابع تولید آنها در نیروگاههای حرارتی 5

از دیدگاه منبع تولید مهمترین زایدات جامد و نیمه جامد نیروگاهها را می‌توان به چهار دسته تقسیم كرد: 6

3- شناسایی زائدات ویژه در نیروگاههای حرارتی 10
3-1- طبقه بندی زائدات 10
- زائدات ویژه و زائدات متعارف: 10

4- دفن مهندسی بهداشتی زائدات 11

4-1- انتخاب محل دفن 11
4-1-2- معیار های انتخاب محل دفن زائدات ویژه 12
5- مکان یابی  محل دفن زائدات نیروگاه شهید رجایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) 16
تعیین نواحی مناسب اولیه 18
لایه های  مؤثر: این لایه ها شامل شامل موارد ذیل می باشد: 19
6- اولویت بندی وبسایتهای منتخب 22
7- طرح نهایی محل دفن 24
7 -1- تعین نرخ ورودی زائدات به محل وبسایت لندفیل و ابعاد طراحی 24
7 - 2 - خصوصیات لایه های مختلف لندفیل 25
7- 3 - مخزن جمع آوری شیرابه احتمالی 25
7 -4 - روش اعمال پوشش موقت و نهایی(زمان بندی،روش اجرا) 26
7 - 5 - چاه های مشاهداتی 27

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس

Admin بازدید : 50 شنبه 23 بهمن 1395 : 19:58 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12706 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 190

خرسها نشانه قدرت مهار نشده طبیعت هستند! برای هر کسی که ارزش طبیعت را می‌داند، خرس‌ها نشانه‌ای از حیات و روح در طبیعت هستند که عمدتاً در نیمکره شمالی کره زمین باقیمانده‌اندطبیعت شناسان، عکاسان و انسان‌هایی که خود را نزدیک به زمین حس می‌کنند و حتی توریستها می‌توانند به وسیله خرسها یک ارتباط عمیق با طبیعت برقرار کنند

قیمت فایل فقط 135,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با عنوان پیشینه تکاملی خرس

مقدمه 
خرسها نشانه قدرت مهار نشده طبیعت هستند! برای هر کسی که ارزش طبیعت را می‌داند، خرس‌ها نشانه‌ای از حیات و روح در طبیعت هستند که عمدتاً در نیمکره شمالی کره زمین باقیمانده‌اند.طبیعت شناسان، عکاسان و انسان‌هایی که خود را نزدیک به زمین حس می‌کنند و حتی توریستها می‌توانند به وسیله خرسها یک ارتباط عمیق با طبیعت برقرار کنند. 
برای حفاظت از خرسها و زیستگاه‌های آنها ثبات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و بیولوژیکی مورد نیاز و توجه است، همچنین نیاز به مناطق حفاظت شده به شکلی که به اندازه کافی بزرگ بوده باشند تا بتوانند امکانات کافی را برای جمعیت خرس‌‌ها داشته باشند.پیشرفت زندگی انسانی در مناطق اطراف زیستگاه‌های خرس به طرز قابل ملاحظه‌ای تعارض بین ایندو را بیشتر و یشتر می‌نماید و برای حفاظت از خرسها و زیستگاه‌هایشان این پیشرفت باید به شکل دقیق و مستمر کنترل شود که به منابع زیستگاهی و محیطی زیستی که هم انسان و هم خرس‌ها به آن وابسته‌اند لطمه نزند. 
حفاظت از خرسها و شناسایی زیستگاه‌های آنها نهایتاً باعث سلامت زهکشهای طبیعی آب و اکوسیستمهای طبیعی و به همین ترتیب پیشبرد بقاء تنوع زیستی می‌شود.ارزشهای علمی و دارویی خرسها نیز همچنین قابل توجه است خرسها عنصری کلیدی در مورد پیدا کردن راه حل بسیاری از مشکلات پزشکی که انسانها را تحت تأثیر قرار می‌دهند می‌باشند. 
فهم مکانیزم خرسها در هنگام خواب بسیار طولانی می‌تواند به فضانوردان برای سفرهای طولانی کمک کند همچنین به پزشکان برای درمان مشکلات کلیدی و بهبود انواع سایر بیماریها راهکارهای نوینی را ارائه می‌نماید. در بیشتر مناطق آسیایی شرقی کیسه صفرای خشک شده خرس‌های سیاه برای درمان امراض مختلف انسانی استفاده می‌شود، بخصوص برای مواردی جدی و پیشرفته سرطان کبد و امراض دیگر کبدی استفاده بسیاری از آن می‌شود به همین دلیل درخواست برای کیسه صفرای خرسهای سیاه آسیایی (ursus thibetanus) در آسیای شرقی بسیار زیاد است و حیات این گونه زیبا را با خطرات بسیاری از جمله انقراض کامل آنان مواجه ساخته است.
در طی تحقیقات در کره جنوبی دانشمندان متوجه شده‌اند که کیسه صفرای خرسها بین 1000 تا 18000 دلار آمریکا در صورتیکه به طور تضمینی از خرسهای وحشی که در طبیعت زندگی می‌کنند تهیه شده باشند، میان دلالان اعضای بدن حیوانات معامله می‌شود (1995) این تقاضا موجب کاهش شدید و حتی نابودی کامل جمعیتهای خرس آسیایی در اکثر نقاط شرق آسیا شده است. ارزش پزشکی صفرا (زردآب) خرس سیاه باعث شده که خرسهای وحشی اسیر شده و زردآب آنها را بوسیله سوندهایی که به طور دائمی به آنها وصل می‌شوند جمع‌آوری شود. 
ماده موثر بخصوص زردآب خرس (ursodeoxycholicacid) می‌باشد که در کشورهای مانند کره جنوبی و ژاپن به فروش می‌رسد ولی با این حال اکثر انسانهایی که از کیسه صفرای خشک شده خرسهای وحشی استفاده کرده‌اند باور دارند که طبیعی این ماده بسیار موثرتر از ساخته شده همین ماده میباشد!
موضوع پیچیده اجتماعی- پزشکی که در رابطه با کیسه صفرای خرسها وجود دارد نیز باید به عنوان یکی از نیازهای اساسی این گونه برای انجام برنامه حفاظتی خرسهای آسیایی در نظر گرفته شود. در شناخت ارزشهای مختلف خرسها نباید از ارزش زیستی خود آنها به هیچ عنوان چشم پوشی شود.اکوسیستمهای که خرسها را در خود جای داده‌اند باعث فراهم شدن آب سالم، هوای تمیز و منابع ژنتیکی می‌باشند که منابع اصلی برای بقای انسان نیز می‌باشند.مطالب بین بقاء خرس و انسان ممکن است خیلی پیچیده‌تر از آن باشند که انسانها باور دارند. 
در این مجموعه، مطالعاتی در مورد پراکندگی و بررسی زیستگاه‌های خرس سیاه آسیایی در ایران به طور اخص در استان سیستان و بلوچستان شده است.
گرچه خرسهای سیاه آسیایی در ایران با خطر تجارت اعضای بدن به شکل ذکر شده آن در سایر نقاط آسیا مواجه نیستند ولی نبود مناطق خاص حفاظت شده و امنیت کافی و نبود منابع آبی و غذایی کافی در نتیجه آنها، بقاء این گونه را در ایران با موانعی مواجه ساخته است.خشکسالی طولانی در استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال 1383 صدمات بسیاری به حیات وحش گیاهی وجانوری این استان وارد ساخته است. نبود اطلاعات اولیه در مورد اکولوژی زیتگاه‌های خرس سیاه، تواناییهای مدیریت و تحقیق را در مواجهه با خطرات و یا انتخاب یک روش دقیق جهت اصلاح آنها دچار مشکل می‌گرداند. از لحاظ بیولوژیک خرسها اعضا درشت جثه پستانداران در راسته گوشتخواران  و خانواده خرسها   می‌باشند.آنها شکل تکامل یافته‌ای از اجداد شکارچیشان  می‌باشند که در 25 میلیون سال پیش اندازه‌شان در حدی کوچک بوده که می‌توانسته از درخت بالا بروند. 
کلمات کلیدی:

خرس

حفاظت از خرسها

خرس سیاه آسیایی

الگویی برای حفاظت و برنامه‌ریزی

فهرست مطالب
چکیده محتوا 
مقدمه 
فصل اول:- کلیات 
- مواد و روشها
- پیشینه تکاملی خرس 
- بیولوژی و سیستماتیک خرس سیاه 
- موقعیت سیستماتیک 
- موقعیت گونه 
- شرح‌ گونه، مشخصات ظاهری 
- نقشه گسترش جهانی خرس سیاه آسیایی 
- نمای خرس سیاه آسیایی از روبرو و لکه هلال سفید رنگ روی سینه 
- نمای کف دست و پا و ناخن‌ها خرس سیاه آسیایی 
- مشخصات جمجمه 
- نمای بالایی درونی و کناری جمجمه خرس سیاه آسیایی (در ایران) 
- نمای دندانهای فک بالا و پایین خرس سیاه آسیایی (در ایران)
- جدول بیومتریک خرس سیاه آسیایی زیرگونه thibetanus
- جدول بیومتریک خرس سیاه آسیایی زیرگونه‌های gedrasiaus, laniger
- پیشینه مطالعات خرس سیاه بلوچی (زیر گونه gedrosianus)
- نقشه پراکندی خرس سیاه آسیایی در ایران 
- تاریخچه مطالعات خرس سیاه آسیایی در ایران 

فصل دوم 

- کلیاتی در مورد استان سیستان و بلوچستان 

فصل سوم 

- گزارش سفر مطالعاتی به استان سیستان و بلوچستان حوزه شهرستان نیک شهر 

- حرکت به منطقه مطالعاتی اول 
- پرندگان 
- خزندگان 
- ماهیها 
- پستانداران 
- جمع‌بندی 
- تصاویر 
- حرکت به سمت منطقه مطالعاتی دوم 
- پرندگان 
- خزندگان 
- گیاهان 
- پستانداران جمع‌بندی 
- تصاویر 
- مقاله پل ماسلین (وضعیت خرس سیاه و محیط زیست آن)
فصل چهارم 

- الگویی برای حفاظت و برنامه‌ریزی 

- رئوس کلی برنامه‌ریزی و اجرای آن برای خرس 
- مقدمه 
- برنامه‌ریزی 
- جدول شماره 1-4 
- شناسایی خطرات 
- اولویت بندی خطرات 
- تعیین آنچه برای مواجه با خطرات مورد نیاز است. 
- شیوه‌های علمی- منطقی 
- شیوه جامعه‌گرایانه 
- عملیات برای خرسها 
- عملیات برای مردم 
- اجرا 
- شکل شماره 1-4 
- انتخاب اجرا کنندگان پروژه 
- جدول شماره 2-4 
- دولت 
- جدول شماره 3-4 
- پایه‌ریز چهارچوب زمانی 
- عملیات برای خرسها 
- عملیات برای مردم 
- تخصیص منابع مالی و انسانی 
- کنترل / ارزشیابی 
- کنترل جهت بهبود جمعیتهای خرس 
- جعبه شماره 1-4 
فصل پنجم 

- برنامه عملیاتی حفاظت از خرس سیاه آسیایی در آسیا 

- طبقه‌بندی iucn 
- مقدمه 
- موقعیت و مدیریت خرس سیاه آسیایی در چین 
- نحوة پراکنش 
- موقعیت قانونی 
- جمعیت و تمدیدهای زیستگاه 
- مدیریت 
- سفارشات حفاظتی 
- موقعیت و مدیریت خرس سیاه آسیایی در هند 
- زیستگاه مهم و نحوه پراکنش 
- جامو و کشمیر 
- جدول شماره 1و 5 
- بنگال غربی و sikkim
- arunachal pradesh 
- ایالات و mizoram و meghalaya و tripura 
- اجتماعات خرس سیاه محبوس 
- موقعیت قانونی 
- تمدیدهای جمعیت 
- روابط متقابل انسان و خرس 
- تمدیدهای زیستگاه 
- مدیریت 
- دستورالعمل حفاظتی 
- موقعیت و مدیریت خرس سیاه آسیایی در ژاپن 
- مقدمه 
- مناطق تاریخی و نحوه پراکنش 
- موقعیت 
- موقعیت قانونی 
- تهدیدهای جمعیت 
- تهدیدهای زیستگاه 
- مدیریت 
- روابط متقابل انسان و خرس 
- نیازهای عمومی آموزش 
- پیشنهادت حفاظتی 
- سیستمهای اولیه مدیریت حیات‌وحش 
- کنترل شکار 
- کنترل دیواری 
- مدیریت زیستگاه 
- توسعه مطالعات بیولوژیکی 
- آموزش عمومی 
- موقعیت خرس سیاه آسیایی در روسیه 
- زیست‌شناسی 
- تولید مثل 
- ارتباطات جمعی 
- انتخاب زیستگاه 
- مناطق تاریخی و محدوده پراکنش 
- موقعیت قانونی 
- تهدیدهای زیستگاه و جمعیت 
- مدیریت 
- روابط متقابل انسان و خرس 
- نیازهای عمومی آموزش 
- پیشنهادات حفاظتی ویژه 
- موقعیت و مدیریت خرس سیاه آسیایی formosan در تایوان 
- مناطق تاریخی و محدوده پراکنش 
- موقعیت 
- موقعیت قانونی 
- تهدیدهای جمعیت 
- تهدیدهای زیستگاه 
- مدیریت 
- روابط متقابل انسان و خرس 
- نیازهای عمومی آموزش 
- پیشنهادات حفاظتی 
- موقعیت و مدیریت خرس سیاه آسیایی و خرس خورشیدی در ویتنام 
- مقدمه 
- زیست شناسی 
- اهمیت و موقعیت 
- موقعیت قانونی 
- تهدیدهای جمعیت و زیستگاه 
- مدیریت 
- ارتباط متقابل انسان و خرس 
- نیازهای عمومی آموزش 
- پیشنهادات حفاظتی خاص 
بحث و نتیجه‌گیری 
پیشنهادات 
پیوست 
منابع و مأخذ 

قیمت فایل فقط 135,000 تومان

خرید

پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست با عنوان عدم گسترش فضای سبز شهر تهران

Admin بازدید : 77 شنبه 23 بهمن 1395 : 19:56 نظرات ()

پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست با عنوان عدم گسترش فضای سبز شهر تهران

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13163 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

محیط زیست انسانی دارای مفهوم جامعی است از مجموعه تاثیرات عوامل بیرونی و درونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژیک را سبب می شود

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته محیط زیست

عدم گسترش فضای سبز شهر تهران

مقدمه 
محیط زیست انسانی دارای مفهوم جامعی است از مجموعه تاثیرات عوامل بیرونی و درونی و روابط متقابل آنها که تعادل بیولوژیک را سبب می شود. لذا چگونگی روابط انسانها با محیط، نحوه برقراری و تاثیر پذیری خصوصیات اکوسیستم ها در کیفیت احساسی روانی انسان ها خود بحث مستقل و جامعی است که امروزه یکی از انشعابات علوم انسانی را پدید آورده است. در هر حال برای ایجاد ارتباط با محیط، انسان سعی بر آن دارد در شناسایی و ارزش یابی طبیعت متغییر، به نحوی رسوخ کرده و بر آن اثر گذارد. تاثیر پذیری انسان ها از محیط نامطلوب نامناسب زندگی خویش، موجب بروز تخیلاتی از آن و پروراندنش در ذهن شده استگاهی این تخیلات به گونه ای است که جا و مکان خاصی ندارد و منحصراً زائیدة نارسایی های محیط می باشد. این افکار نقش تخریب یا سازندگی و دخل و تصرف در محیط طبیعی را سبب می شود. بدیهی است برای به اجرا در آوردن این گونه افکار، برنامه ریزی هایی در مناطق از جنبه فیزیکی و اقتصادی مورد نیاز است.
جنبه های فیزیکی این مسئله مربوط به جزئیات فضای سبز مناطق مورد نظر از آغاز تا اختام برنامه ریزی می باشد.از نظر اقتصادی نمونه های از قبیل: ایجاد تحرک های اصولی در موارد مختلف و روابط انسان ها بجای می گذارد.مجموعه این دو عامل دوچرخه روابط حیاتی انسان به صورت جابجایی، سازندگی . سالم سازی محیط صنعتی به طور چشمگیری موثر است در طول تاریخ نشان داده شده است که گردهمایی انسان ها مسئله ای جز پناه جویی در خانه های کوچک و تقریباً بدون روزنه برای حفاظت در مقابل تغییرات جوی، یا دشمنان خارجی نبود. ولی امروز شهرنشینی و شهرسازی،‌ پدیده ای زنده و متغیر می باشد.
این تحرک وزنده بودن خود بازدهی به همراه دارد که شامل، سمومات فضاهای شهری و صنعتی است. بنابراین فضای سبز نقش همانند ریه های شهر را دارد که عمل تنفس را آسان تر و مسیر می سازد.امروز با گسترش سریع شهرها، و زادو ولد آسمان خراش ها، افزایش سرمام آور جمعیت ها، مناطق صنعتی و وجود ماشین های سوختنی متنوع، نیاز به اکسیژن و هوای تمیز را ایجاب می نماید . لذا، به نظر می رسد، کمبود منحصراً از طریق ایجاد فضای سبز و احداث پارکها مقدور است. لوکوبوزیه  در ضمن تجزیه و تحلیل محیط انسانی، برای وجود فضای سبز در شهرها اهمیت بسیاری قائل شده است.لوکوبوزیه بر این عقیده است که از هر ده واحد مورد نظر برای سکونت، باید نه واحد آن فضای سبز باشد. زیرا نیاز به فضای سبز و پارک های مشجر در شهرها نه تنها از لحاظ فیزیولوژیک غیر قابل تردید است. بلکه از نظر روانی نیز دارای اهمیت خاصی می باشد. 
دکتر الکسین کارل در کتاب « این انسان ناشناخته» چنین اظهار می کند « شاید وجود عدم تعادل روانی برای تمدن بشری خیلی خطرناک تر از بیماریهای عضوی و عفونی باشد» و همین تمدن است که سعی در گسترش سلامتی مصنوعی بر پایه واکسن، سرم و ویتامین ها می کند و غافل از یافتن راه حل های اصولی، منطقی و بهداشت سیستم عصبی و تعادل انسان می باشد به قول لوکوبوزیه انسان باید در محیطی زندگی کند که که واجد عوامل زیر باشد:هوای تمیز، سکوت، آرامش قلبی، رفع کامل گرد و غبار، حفاظت کامل در مقابل سرو صدای خارجی، برخورداری از آفتاب، روشنایی طبیعی و قابل تنظیم، تجدید بنای محیط طبیعی،‌ هوای زنده، سبزی و آسمان:
بنابراین عدم ارتباط مستقیم روزانه انسان با فضای آزاد، سروکار داشتن با کارهای یکنواخت در محیط بسته، انسان را در مقابل بیماریهای روانی ناتوان می گرداند. طبق آمار موجود هم اکنون بیش از ده میلیون نفر در ایالات متحده و در ایران چهار میلیون نفر گرفتار ناراحتی های روانی ناشی از زندگی ماشینی تخمین زده می شود (روزنامه کیهان مهرماه 1356) با توجه به ارقام و آماری که از کشورهای مختلف جهان ارائه می دهند، انسان دیگر در مقابل بیماریهای واگیردار کمتر محکوم به ضعف و مرک و میر است.آنچه که او را پای در می‌ آورد بیماریهای روانی است که در اثر زندگی ماشینی تراکم و فشردگی آلودگی محیط زیست به وجود می آید.نتیجتاً تمدن صنعتی زائیده تکنولوژی مدرن، تنها ارمغان واقعی آن، تبدیل انسان ها به حیوانات ظاهراً اصلی و آزمایشگاهی است»طبیعت واقعی انسان نیاز به فضای سبز و باز و آزاد و امروزه این کشش با تجارت علمی به ثبوت رسیده است.
کلمات کلیدی:

فضای سبز شهری

آلودگی محیط زیست

محیط زیست انسانی

فضای سبز شهر تهران

فهرست
مقدمه 1

فصل اول: پارک سازی 4

پارک های جنگلی 5
پارک های ملی 6
پارک های گیاه شناسی 6
پارک های وحش 9
پارک های نمایشگاه ها 9
پارک های ورزشی 10
پارک های عمومی 10
خیابان های مخصوص عابرین پیاده 12
3- تشکیلات تزئیناتی 14
4- تشکیلات رفاهی و تفریحی 16
پارک های منظم 22
پارک های نامنظم 23
پارک های مختلط 24
پارک فانتزی 25
پارک های مدرن 25

فصل دوم:گیاهان پوششی 27

پیچکها 38
درختان همیشه سبز، مخروطیان 40

فصل 3 : طراحی شیب بندی و شکل زمین 43

پارک گس ورکس 43
پارک المپیک 45
وست پارک: 47

فصل چهارم:محیط زیست 50

آلودگی محیط زیست 51

اثرات آلودگی هوا 51

اثرات هوای آلوده بر روی خاک 52

اثرات هوای آلوده بر روی گیاهان 52

اهمیت فضای سبز در شهرسازی 53

موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی 55
مسائل زیست محیطی تهران به عنوان یک منطقه کلانشهری 58
تمرکز گرایی در تهران 59
فضای سبز شهر تهران 60

فصل پنجم :فضای سبز 64

بررسی پوشش گیاهی به روش سنجش از دور 72

تجزیه و تحلیل وضعیت فضای سبز تهران 81

منابع و مآخذ: 83

قیمت فایل فقط 33,000 تومان

خرید

راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران

Admin بازدید : 130 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 17:18 نظرات ()

راهکار مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 42 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

وسایل الکترونیکی همچون رایانه، موبایل، تلویزیون، رادیو و از جمله وسایل پرمصرف در دنیای مدرن امروز محسوب میشوند که به طور روز افزون بر تعداد آن ها افزوده می شود

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

راهکار مدیریت  و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران

چكیده
وسایل الکترونیکی همچون رایانه، موبایل، تلویزیون، رادیو و ... از جمله  وسایل پرمصرف در دنیای مدرن امروز محسوب میشوند که به طور روز افزون بر تعداد آن ها افزوده می شود. بسیاری از قطعات مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی دارای عناصر آلوده کننده محیط زیست همچون کادمیوم، سرب و روی هستند. از این رو و با توجه به حجم گسترده وسایل از رده خارج، بازیافت آنها امری اجتناب ناپذیر است. هم اکنون برخی از روش های بازیافت قطعات الکترونیکی در دنیا به طور صنعتی مورد استفاده می باشند. در ایران نیز با توجه به حجم بالای این قطعات، اخیرا بازیافت قطعات الکترونیکی به عنوان جدی ترین دغدغه در بخش بازیافت زباله ها مطرح شده است. در این مقاله وضعیت کنونی ایران در زمینه بازیافت زباله های الکترونیکی به طور خلاصه تشریح گردیده و در پایان نیز راهکارهایی جهت رفع مشکلات و موانع موجود ارائه گشته است.
کلمات کلیدی:

بازیافت

آلودگی محیط زیست

زباله های الکترونیکی

مقدمه
 توسعه صنعت الکترونیک کیفیت زندگی را تا حد زیادی بهبود داده است، اما به علت نرخ بالای رشد روزافزون این صنعت و از طرفی کاهش عمر مفید قطعات الکترونیکی (به دلیل ظهور فناوری-های نوین)، ضایعات ناشی از، از رده خارج شدن تجهیزات الکترونیکی، روز به روز در حال افزایش است. در همین رابطه مهمترین مساله تاثیر این زباله ها بر سلامت انسان و محیط زیست به دلیل وجود عناصر و مواد سمی مانند سرب، کادمیم و جیوه است. به عنوان مثال رایانه های شخصی دارای 8 عنصر خطرناک می باشند. در حال حاضر در برخی از کشورهای پیشرفته، زباله های الکترونیکی بزرگترین منبع فلزات سنگین در زباله-های جامد شهری محسوب می شوند. لذا بازیافت زباله های الکترونیکی برای کشورها به یک ضرورت تبدیل شده است. از طرف دیگر بازیافت این زباله ها باعث صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی از طریق بازیابی عناصر کارآمد مانند مس، آهن، آلومینیوم، طلا، نقره و ... می شود[1].
فهرست مطالب
راهکار مدیریت  و بازیافت زباله های الکترونیکی در ایران 1
چكیده 1
کلمات کلیدی 2
1. مقدمه 3
2. مدیریت بازیافت زباله های الکترونیکی در دنیا 3
2. 1 روش های سنتی و پرخطر 4
2. 1. 1. سوزاندن 4
2. 1. 2. دفن کردن 4
2. 2 روش های مدرن و زیست سازگار: 4
2. 3 4
فناوری های مدرن شامل سه مرحله هستند : 4
4. 2. 3. بازیافت کابلها 7
4. 2. 4. بازیافت crt: 7
5. بحث و نتیجه گیری 7
6. منابع و مراجع 8

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (W.Q.I) و سامانه GIS

Admin بازدید : 101 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 15:23 نظرات ()

بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (w.q.i) و سامانه gis

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 665 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

سدها بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب برای مصارف شرب ، کشاورزی و صنعت محسوب می شوند از اینرو بررسی کیفیت آب این منابع با توجه به توسعه شهرها ، خشکسالی های شدید دهه اخیر و تقویت روستانشینی از جمله وظایف خطیر مدیریت محیط زیست کشور می باشد

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

بررسی کیفیت آب  دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (w.q.i) و سامانه gis

چکیده محتوا :
مقدمه و هدف : سدها بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب برای مصارف شرب ، کشاورزی و صنعت محسوب می شوند . از اینرو بررسی کیفیت آب این منابع با توجه به توسعه شهرها ، خشکسالی های شدید دهه اخیر  و تقویت روستانشینی از جمله وظایف خطیر مدیریت محیط زیست کشور می باشد . با توجه به اهمیت سد کرخه در تولید انرژی ، مصارف کشاورزی و در آینده ای نزدیک جهت شرب و با توجه به  تخلیه آلاینده ها در سرشاخه های رودخانه کرخه ، ارزیابی کیفی این رودخانه ضروری بنظر می رسد . از طرف دیگر پهنه بندی آلودگی و ارائه تصویری دقیق از چگونگی وضعیت کیفی آبهای سطحی توسط سیستم g.i.s برای  تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه اثرات زیست محیطی آبهای سطحی  موثر می باشد . 
روش کار : در این مطالعه که  از نوع توصیفی – مقطعی می باشد ، نمونه برداری در طی 12 ماه از 5 ایستگاه مورد نظر انجام گرفت و 9 پارامتر کیفی شامل : دما ، اکسیژن محلول ، bod ، نیترات ، فسفات ، tds،  کدورت ، ph  و کلیفرم مدفوعی بررسی گردید . داده های حاصل از مطالعه با استفاده شاخص w.q.i مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با استفاده از نرم افزار g.i.s پهنه بندی گردید . 
نتایج : نتایج بدست آمده مشخص می سازد که شاخص w.q.i بازه مطالعاتی در بهترین وضعیت مربوط به ایستگاه دوم ( زال ) با معادل 59.82 در فصل زمستان می باشد که وضعیت متوسط را از لحاظ شاخص کیفی مورد استفاده مشخص می سازد و میانگین مذکور در بدترین حالت که مربوط به ایستگاه اول (سیمره) در فصل تابستان معادل 40.54 محاسبه گردید که بیانگر بروز وضعیت کیفی بد می باشد . 
نتیجه نهایی : بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ، شاخص nsfwqi  شاخص مناسبی جهت پهنه بندی دریاچه سد کرخه معرفی گردید . با پایش عوامل فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی و همچنین با کنترل شاخص های کیفی مذکور در ایستگاههای مورد نظر ، اثرات زیست محیطی ورود آلودگی در قسمتهای مختلف رودخانه بخوبی مشهود بوده و امکان تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده از آب در بخش های مختلف آنرا برای مسئولین ذی ربط فراهم می سازد .
واژه های کلیدی :

سد کرخه

پهنه بندی

سامانه g.i.s

شاخص کیفیت آب

مقدمه : 
از جمله اهداف مهم احداث سدها ، تامین آب و ذخیره سازی آن به منظور استفاده در امور كشاورزی ، مصارف شرب و كاربری در صنعت می باشد . آب جمع شده در پشت سدها در زمره آبهای سطحی بوده كه بدلیل تاثیر پذیری مستقیم از حوزه آبریز پذیرای انواع آلاینده ها و بویژه آلودگی های بیولوژیك است . رودخانه ها و آب های جاری ، از دیرباز مورد نیاز و مورد توجه جوامع بشری بوده اند و برای بهره بردن از منابع آب ، شهرها و مراکز صنعتی و کشاورزی معمولا در نزدیکی رودخانه ها برپا شده اند . با گذشت زمان و گسترش این جوامع و به تبع آن افزایش استفاده از منابع آبی ، دخل و تصرف غیرطبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانه ها افزایش پیدا کرده است . رشد جمعیت و آلودگی های ناشی  از تخلیه انواع فاضلاب های شهری ، صنعتی و کشاورزی ، شیرابه محل های دفن زباله ، روان آبهای سطحی باعث گسترش آلودگی و محدودتر شدن منابع آب در دسترس شده است (1) . 
فهرست مطالب
بررسی کیفیت آب  دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص های کیفی آب (w.q.i) و سامانه gis 1
چکیده محتوا : 2
مواد و روش ها : 4
تعیین ایستگاههای مورد مطاله در طرح : 4
جدول (1) :  موقعیت مکانی ایستگاههای نمونه برداری 4
نمونه برداری  : 5
آزمایش نمونه ها : 5
محاسبه شاخص كیفی nsfwqi : 5
جدول 2 : فاکتور وزنی نهایی در nsfwqi 6
جدول 3 : رنگ بندی و تعارف بکار رفته در پهنه بندی آلودگی به روش nsfwqi 6
نتایج : 6
جدول (4) : نتایج شاخص های کیفی آب دریاچه سد کرخه در ایستگاههای نمونه برداری – فصل بهار 7
جدول (5) : نتایج شاخص های کیفی آب دریاچه سد کرخه در ایستگاههای نمونه برداری – فصل تابستان 7
جدول (6) : نتایج شاخص های کیفی آب دریاچه سد کرخه در ایستگاههای نمونه برداری – فصل پاییز 8
جدول (7) :  نتایج شاخص های کیفی آب دریاچه سد کرخه در ایستگاههای نمونه برداری – فصل زمستان 8
نمودار (2) : مقایسه شاخص سالیانه کیفیت آب ایستگاههای مطالعاتی بر اساس میانگین داده ها 10
تهیه نقشه نهایی و پهنه بندی رودخانه : 11
بحث : 11
نتیجه نهایی : 13
منابع : 14

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

Admin بازدید : 71 چهارشنبه 13 بهمن 1395 : 15:22 نظرات ()

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 96 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

در این مطالعه پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای در فضای باز و در حالات مختلف مورد مدلسازی و تجزیه و تحلیل ریاضی قرار گرفته است

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای

چكیده
در این مطالعه پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای در فضای باز و در حالات مختلف مورد مدلسازی و تجزیه و تحلیل ریاضی قرار گرفته است. بدین منظور معادلات مربوط به بقای جرم جهت مدلسازی پراکنش از یک منبع مرتفع نقطه ای مانند یک دودکش،همراه با شرایط مرزی مناسب برای حالات دو بعدی و سه بعدی همراه با نفوذ در جهت باد و با صرفنظر از نفوذ در جهت باد تبیین و با روش‌های تحلیلی حل شده است و تأثیر شرایط مختلف جوی روی پراکنش آلاینده های گازی در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی:

منابع نقطه ای

پراکنش آلاینده های گازی

انواع مدلهای ریاضی تحلیلی

مقدمه 
پراکنش آلاینده های گازی در اتمسفر تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل آب و هوایی،زبری سطح، نوع پوشش سطح، نوع منبع و ارتفاع آزادسازی آلاینده ها قرار می گیرد. عوامل آب و هوایی عبارتند از : سرعت باد، جهت باد و نوع پایداری جوی. نوع پایداری جوی توسط عوامل مختلفی از جمله پروفیل عمودی دمای هوا، شدت تابت خورشیدی، سرعت باد ، مقدار ابر موجود در جو و ساعات مختلف شبانه روز تحت تأثیر قرار می گیرد. پایداری جوی توسط روشهای گوناگونی دسته بندی شده است. یکی از معروفترین انواع این دسته بندیها، دسته بندی پاسکوییل است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و در آن پایداری جوی به 7 دسته ازa (بسیار ناپایدار)تا g (بسیار پایدار) تقسیم شده است. به طور کلی هندسه سیستم کارتزین مورد استفاده جهت مدلسازی در شکل 1 نشان داده شده است[1و2].
فهرست مطالب
انواع مدلهای ریاضی تحلیلی پراکنش آلاینده های گازی از منابع نقطه ای 1
چكیده 2
مقدمه 2
مدلسازی 3
شكل2. تغییرات غلظت در جهت باد با سرعت 1 متر بر ثانیه و پایداری جوی a 6
شكل3. تغییرات غلظت در جهت باد با سرعت 5/2 متر بر ثانیه و پایداری جوی b 6
پایداری جوی c 6
نتیجه‌گیری 7
منابع و مراجع 7

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

آثار تخریب پتروشیمی بر محیط زیست

Admin بازدید : 140 یکشنبه 10 بهمن 1395 : 20:21 نظرات ()

آثار تخریب پتروشیمی بر محیط زیست

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

به كرات در رسانه‌های عمومی شنیده‌ایم كه صنایع نفت و گاز كشور، به خصوص صنایع پتروشیمی كه ذاتاً جزو صنایع آلوده‌كنندة محیط زیست هستند، در زمینة رعایت مسائل محیط زیستی استاندارد یا جایزة جدیدی گرفته‌‌اند

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

آثار تخریب پتروشیمی بر محیط زیست

بررسی  پتروشیمی محیط ‌زیست
به كرات در رسانه‌های عمومی شنیده‌ایم كه صنایع نفت و گاز كشور، به خصوص صنایع پتروشیمی كه ذاتاً جزو صنایع آلوده‌كنندة محیط زیست هستند، در زمینة رعایت مسائل محیط زیستی استاندارد یا جایزة جدیدی گرفته‌‌اند. این تبلیغات به حدی است كه حتی وبسایتهای اینترنتی ویژه‌ای برای اطلاع‌رسانی در مورد مسائل زیست محیطی پتروشیمی به وجود آمده است. اما در مقابل، برخی كارشناسان نظرات متفاوتی دارند. در جهت بررسی این موضوع، گروه نفت و گاز شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایران، به گفتگو با جمعی از كارشناسان و مسئولان مرتبط پرداخته و علل آلودگی صنایع پتروشیمی، اقدامات انجام شده در راستای كاهش این آلودگی و نواقص موجود را مورد بررسی قرار داده است.
کلمات کلیدی:

صنعت پتروشیمی

چالشهای محیط زیست پتروشیمی

آثار تخریب پتروشیمی بر محیط زیست

مقدمه
خلیج فارس و دریای عمان، جزو متنوع‌ترین اكوسیستم‌های جهان هستند و شرایط خاص این مناطق، از نظر تنوع ویژة رویشگاه‌های گرمسیری، گونه‌‌های مختلف جانداران آبزی و غیره، حساسیت ویژه‌ای را برای این محیط‌های آبی به‌وجود آورده است. این مناطق به واسطة شرایط خاص آب‌وهوایی، واجد نادرترین و حساس‌ترین اكوسیستم‌های دریایی و جوامع گیاهی و جانوری ایران و منطقه هستند كه از جمله می‌توان به آب‌سنگ‌های مرجانی، جنگل‌های گرمسیری مانگرو، زیستگاه‌هایی نظیر هورها و خورها، پستانداران آبزی، لاك‌پشت‌های آبی، ماهیان زینتی و تجاری و رویشگاه‌های گرمسیری اشاره كرد.
احداث مجتمع‌های متعدد نفت، گاز و پتروشیمی دركنار این مناطق و پیامد آن مانند ایجاد پساب‌های نفتی و شیمیایی، آلودگی صوتی، سوزاندن گازهای تفكیكی، جمع شدن مواد زائد شیمیایی، دفع زباله و مواردی از این دست، چالش‌ بزرگ زیست‌محیطی است كه باید مورد بررسی قرار گیرد.به اعتقاد برخی كارشناسان، وجود این چالشها در كنار توسعه صنایع پتروشیمی كشور (خصوصا منطقه ویژه ماهشهر) بدون انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی صحیح، در آینده‌ای نزدیك، منجر به تبدیل خلیج فارس و خورموسی به مرداب خواهد شد.(ماخذ 2)
فهزست مطالب
آثار تخریب پتروشیمی بر محیط زیست 1
بررسی  پتروشیمی محیط‌زیست 1
مقدمه 2
( ابعاد چالشهای محیط زیست پتروشیمی) 2
الف) نمونه‌هایی از آلایندگی زیست محیطی صنایع پتروشیمی 3
ب) فعالیت‌های زیست‌محیطی شركت ملی صنایع پتروشیمی: 5
1) تصفیه فاضلابهای صنعتی و بهداشتی 6
2) تلاش برای جلوگیری از آلودگی هوا 6
3) رفع مواد زاید جامد 7
4) انجام پژوهشهای زیست‌محیطی 7
5) توسعة فضای سبز 7
ج) پاسخگویی كارشناسان به گزارشات پتروشیمی: 8
1) جایگیری مجتمع‌های پتروشیمی كشور: 9
مثال: mtbe، مضر یا بی‌ضرر؟ 13
- مصرف mtbe توسط epa آمریكا مرگبار اعلام شده است. 14
3) نحوه فعالیت و همكاری صنعت پتروشیمی در زمینه محیط‌زیست: 16
4) تربیت نیروی متخصص: 18
5) نقش مدیران در حفظ و آلودگی محیط زیست: 20
نتیجه‌گیری: 22
منابع: 25

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

Admin بازدید : 54 چهارشنبه 06 بهمن 1395 : 21:33 نظرات ()

نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

دسته: محیط زیست
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 87 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

بخش عظیمی از جنگل های جلگه ای استان گلستان در محدوده ای به طول 200 كیلومتر و عرض 12 كیلومتر و جمعاً در سطح 240000 هكتار از گذشته های دور در اثر تعارضات ساكنین حواشی جنگل ها تخریب ، عقب نشینی و بالاخره تبدیل به زمین زراعی شده و به هیچ وجه امكان برگشت آن میسر نمی باشد

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

نقش احیای اراضی شیبدار در حفظ محیط زیست و  توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی استان گلستان

مقدمه 
بخش عظیمی از جنگل های جلگه ای استان گلستان در محدوده ای به طول 200 كیلومتر و عرض 12 كیلومتر و جمعاً در سطح 240000 هكتار از گذشته های دور در اثر تعارضات ساكنین حواشی جنگل ها  تخریب ، عقب نشینی و بالاخره تبدیل به زمین زراعی شده و به هیچ وجه امكان برگشت آن میسر نمی باشد . این اراضی خود به دو دسته تقسیم می شوند : ‌اراضی بایر و اراضی دایر .اراضی بایر عمدتاً در روستاهای كوهستانی واقع هستند که در گذشته نه چندان دور پر از سكنه بودند و مردمان آن  به امر دامداری و كشاورزی مشغول بودند ولی  به دلیل نامناسب بودن شرایط زندگی ، طی 25 تا 30 سال گذشته به مناطق شهری و روستاهای جلگه ای روی آورده و سكنی برگزیده اند . در سالهای اخیر به دلایل افزایش ارزش محصولات زراعی و رویكرد مردم به مناطق ییلاقی برای تفرج زمینه بازگشت مجدد صاحبان این اراضی فراهم شده است .
اراضی دایر عمدتاً در روستاهای كوهپایه ای و در روستاهایی با سكونت دائم و نیمه دائم وجود دارند و متاسفانه به دلیل خاك ورزی غیراصولی ،‌زراعت نامناسب ، فرسایش پذیری شدید بیشترین خسارتهای زیست محیطی در این اراضی حادث می شود . از طرف دیگر بخش زیادی از مردم این روستاها بدلیل عدم توجه به پتانسیل بزرگ این زمینهای شیبدار که بدلیل بهره برداری غیر اصولی از آنها درآمد اندکی را عاید کشاورزان می نمایند مهاجرات به شهرها را ترجیح داده اند و جوانان این روستاها هیچ رغبتی برای کار، تلاش و کشاورزی و کسب درآمد از این زمینها ندارند .در حالی که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از ظرفیّتهای مهمّ کشور ما، ظرفیّت نیروی انسانی و نیروی جوانی است که در کشور ما زندگی و تحصیل می نمایند ، احیای این اراضی فراموش شده  می تواند در جذب و بکارگیری نیروهای جوان و خصوصا ً فارغ التحصیلان کشاورزی در این زمینها کمک شایانی بنماید و علاوه بر اشتغالزایی و تاثیر چشمگیری که بر اقتصاد خانواده های روستایی خواهد داشت درحفظ محیط زیست نیز موثر خواهد بود .   
کلمات کلیدی:

حفظ محیط زیست

احیای اراضی شیبدار

نقش احیای اراضی در توانمند سازی اقتصادی خانواده های روستایی

فهرست مطالب
توانمند سازی اقتصادی خانواد ه های روستایی استان گلستان 1
مقدمه 2
اقتصاد کشاورزی خانوده های بهره بردار از اراضی شیبدار : 3
برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از اراضی زراعی شیب دار در استان گلستان 4
تبیین طرح درختكاری در اراضی شیبدار و كم بازده : 5
نتیجه گیری : 5
منابع : 6

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

درباره ما
وبسایت فارس مقاله در زمینه مقالات ، تحقیق و پروزه ها فعالیت دارد و روزانه تعداد بسیاری فایل مرتبط با این موارد قرار داده می شود که علاقه مندان به دانش و فناوری می توانند دانلود نمایند.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3056
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 273
 • آی پی دیروز : 427
 • بازدید امروز : 1,218
 • باردید دیروز : 1,304
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 3,371
 • بازدید ماه : 26,049
 • بازدید سال : 255,881
 • بازدید کلی : 462,936