close
تبلیغات در اینترنت
شیمی
loading...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله

شیمی

فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

Admin بازدید : 67 جمعه 27 اسفند 1395 : 5:40 نظرات ()

فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

دسته: شیمی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14258 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

یك مطالعه دربارة فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت dea از محلولهای آلوده ارائه گردیده است این قبیل محلولها مشكلات جدی را در كارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی شیمی

فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

چكیده
یك مطالعه دربارة فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت dea از محلولهای آلوده ارائه گردیده است. این قبیل محلولها مشكلات جدی را در كارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود آورده اند . بدلیل فراریت بعضی از اجزاء تشكیل دهنده شان نمی توانند به آاسانی خالص شوند. این فرآیند جدید از هگزادكان به عنوان مایع حامل بی‌اثر برای حصول اطمینان از توزیع مناسب مایع در ستون تقطیر ، به منظور جلوگیری از آلودگی و سهولت تفكیك اجزاء غیرفرار استفاده می كند. در این پروژه فرایند با داده های تعادل فازی نوین بین مخلوط دی اتانول آمین، بی(هیدروكسی اتیل) پیپرازین، تری(هیدروكسی اتیل) اتیلن دی آمین، آب و هگزادكان توضیح داده شده است. خصوصیات فیزیكی طراحی شدة ماده حامل بی اثر مورد بحث قرار می گیرد و رهنمودهایی جهت انتخاب آن ارائه گردیده اند.
 از مدل ضریب فعالیت دو مایع غیر تصادفی به طور موفقیت آمیز جهت نمایش یا ارائه داده های تعادلی استفاده می شود. فرآیند تقطیر برای عمل خلوص سازی محلول‌های آمین آلوده شده، توصیف شده است. فرآیند تقطیر چند مرحله‌ای و مایع حامل بی اثر(هگزادكان) استفاده می شود. از ستون تقطیر با قطر داخلی 50 پیشنهاد شده با شبیه سازاسپن(aspen) را تائید كند و از خصوصیات فیزیكی مایع حامل بی اثر ارائه شده در فصل دوم استفاده می كند . بعنوان مثال، برای تفكیك ناخالصی های محلول دی اتانول آمین فاسد شده تحت شرایط خلاء راندمان خوبی به دست آمده بود. نتایج با تقطیر تك مرحله ای مرسوم برابر هستند.
کلمات کلیدی:

بازیافت dea

حلالهای جاذب

پساب های صنعتی

بازیافت دی اتانول آمین

مقدمه
این پروژه ، شامل سه فصل می باشد. فصل اول راجع به شیرین كردن گازها و حلال اتانول آمین، فصل دوم در ارتباط با فرایند بازیافت حلالهای جاذب و فصل سوم در رابطه با آنالیز فرایند پیشنهادی می باشد.در فصل اول گازها به صورت عمومی، ناخالصیهای موجود در گازها، فرایند شیرین كردن گازها ، روشهای پالایش ، روش آمین، تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین‌ها، حلالها جاذب، آمینها، خصوصیات و كاربرد آمین ها ، ظرفیت تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان و …. بحث شده است.
در فصل دوم فرایند نوینی برای بازیافت اتانول آمینها خصوصاً دی اتانول آمین از محلولهای نیمه فاسد شده پیشنهاد شده است و سپس فرایند و تعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی(هیدوركسی اتیل) پیپازین – تری (هیدروكسی اتیل ) اتیلن دی آمین – هگزادكان ، مشخصات مایع بی اثر ،بررسی تعادلی بخار- مایع ، ترمودینامیك تعادل بخار – مایع و… تشریح شده اند.در فصل سوم آنالیز فرایندپیشنهادی ، تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی كامل، آنالیز فرایند با شبیه سازاسپن ، تقطیر جزئی وناگهانی ، اثر شرایط عملیاتی روی اجرای فرایند و .... توضیح داده شده اند.بعضی علائم، نشانه ها ، حروف و اختصار كلماتی كه در طول پروژه از آنها استفاده و در درون فصلها توضیح داده نشده اند، در پایان پروژه تحت عنوان ضمیمه آورده شده اند.
فهرست مطالب
مقدمه 3
چكیده 4

فصل اول:شیرین كردن گازها با اتانول آمین ها

تعریف عمومی گازها 6

انواع گاز طبیعی 6

ناخالصی های موجود در گازها 7

پالایش گازها 7
روش آمین 9
انتخاب نوع فرآیند 10
تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها 11

فرآیند تصفیة گاز ترش با دی اتانول آمین (dea) 12

اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیكی آلكانول آمین 16

واكنش های شیمیایی فرآیند شرین كردن گاز طبیعی 17

حلالهای جاذب 19
ویژگیهای زداینده گازها و حلالهای جاذب 20
معرفی آمین ها و معیار انتخاب آنها 21
تولیداتانول آمین ها 22
خصوصیات اتانول آمین ها 25

كاربرد اتانول آمین ها 28

مزایای دی اتانول آمین نسبت به موتور اتانول آمین 29

ظرفیت، تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان 30

فصل دوم:فرایند نوینی برای بازیافت dea از محلولهای نیمه فاسد شده:

تشریح فرایند وتعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی (هیدروكسی اتیل) پیپرازین
تری (هیدروكسی اتیل) اتیلن دی آمین – هگزادكان 34
فرایند نوین 36
مشخصات مایع بی اثر 38

بررسی تعادل بخار مایع(vle) 39

ترمودینامیك تعادل بخار – مایع 39
مخلوط‌های دوتایی 45
مخلوط‌های چند جزیی 48

آنالیز رگرسیون داده‌های تعادلی بخار – مایع 49

مواد، تجهیزات و روش‌های آ‌زمایشگاهی 53

فصل سوم:فرایند نوینی برای بازیافت dea از محلولهای نیمه فاسد شده:

آنالیز فرایند 56
تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی كامل 56

آنالیز فرایند با شبیه ساز aspen 65

تقطیر ناگهانی 66
تقطیر جزئی و ناگهانی 68

اثر شرایط عملیاتی بر اجرای فرایند 72

شبیه سازی فرایند پیشنهادی با دو ستون تقطیر 80
نتیجه 84
ضمیمه 86
معادلة nrtl و پارامترهای آن 88
مراجع 89 

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

خرید

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

Admin بازدید : 103 چهارشنبه 27 بهمن 1395 : 22:12 نظرات ()

پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

دسته: شیمی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 4481 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن پروژه شناخت فلزات صنعتی پتاسیم و سزیم

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

فهرست

پتاسیم ........................................................................................................................................... 3

تاریخچه پتاسیم ............................................................................................................................. 7

شرایط تشکیل وژنز پتاس ............................................................................................................. 9

چگونگی کشف پتاسیم .............................................................................................................. 12

پیدایش پتاسیم ........................................................................................................................... 13

خواص پتاسیم ............................................................................................................................. 14

طرز تهیه پتاسیم ........................................................................................................................ 15

کاربرد پتاسیم .............................................................................................................................. 15

روشهای اکتشاف و استخراج و فرآوری پتاس .......................................................................... 18

روشهای عمده استخراج پتاس ................................................................................................... 19

روشهای متداول فرآوری پتاس .................................................................................................. 21

ناخالصیهای پتاس و ضرورت فرآوری آن .................................................................................... 24

پتاسیم در بدن .............................................................................................................................. 24

منابع غذایی پتاسیم .................................................................................................................... 25

کاربرد نیترات پتاسیم ................................................................................................................... 27

پتاسیم در طبیعت ........................................................................................................................ 27

عوارض کاهش پتاسیم در گیاه ................................................................................................. 27

پرمنگنات پتاسیم ......................................................................................................................... 29

کودهای پتاسیم دار ................................................................................................................... 29

پتاسیم در آجر ............................................................................................................................... 30

کانی های پتاس .......................................................................................................................... 31

آلونیتها (سولفاتهای آبدار) گرمایی .......................................................................................... 31

کاربرد آلونیت ................................................................................................................................ 31

کاربرد کائولینیت .......................................................................................................................... 31

انواع کودهای پتاسه .................................................................................................................. 32

انواع کانسارهای پتاس .............................................................................................................. 32

سزیم ............................................................................................................................................ 34

کاربرد سزیم ................................................................................................................................. 36

تاریخچه سزیم .............................................................................................................................. 37

پیدایش سزیم .............................................................................................................................. 38

ایزوتوپ های سزیم .................................................................................................................... 38

هشدارهایی درباره سزیم ........................................................................................................... 39

اثر سزیم بر سلامتی انسان ........................................................................................................... 39

............................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................. 40

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان: تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی

Admin بازدید : 32 چهارشنبه 27 بهمن 1395 : 22:10 نظرات ()

تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان: تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی

دسته: شیمی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن تعادل شیمیایی یکی از مفاهیم مرکزی در تدریس شیمی است چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح دبیرستان با استناد به این حقیقت که یادگیری این موضوع

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

تاریخ تعادل شیمیایی در تحقیق و آموزش                                                3                                  5                                    تعادل شیمیایی در دوره های آموزش شیمی

مشكلاتی كه در درك و فهم تعادل شیمیایی وجود دارند                               7

درك ماهیت تعادل شیمیایی                                                                  9

راهبردهای تدریس پیشنهاد شده                                                             17

ارائه ی تبدیلات شیمیایی ناكامل و برگشت پذیر                                         17

تدریس یا ارائه ی دینامیك تعادل                                                          19

تدریس اصل لوشاتلیه برای پیشبینی تغییرات در تعادل شیمیایی                     23

تدریس قانون تعادل به صورت مدل كمی برای درك تعادل شیمیایی                 25

توسعه ها و تحقیقات آینده                                                                    27

نتیجه گیری                                                                                     30

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

تجربیات مدون آموزش شیمی مبتنی بر روش IT

Admin بازدید : 81 چهارشنبه 27 بهمن 1395 : 22:9 نظرات ()

تجربیات مدون آموزش شیمی مبتنی بر روش it

دسته: شیمی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن بهره مندی انسان از هوش و استعدادهای خدادادی از دیرباز او را بر آن داشته است که با مشاهده جلوه های شگفت انگیز طبیعت عزمی جزم و انگیزه ای قدرتم

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكیده..................................................................................................................................................... 3

مقدمه...................................................................................................................................................... 5

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله................................................................................... 8

گردآوری اطلاعات (شواهد1)............................................................................................................ 11

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله اول..................................................................................... 13

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله اول.................................................................................................... 13

اجرای راه حل، مرحله اول................................................................................................................ 13

گرد آوری اطلاعات (شواهد2)، مرحله اول................................................................................... 14

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله اول.................................................................................................... 17

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله دوم.................................................................................... 17

پیشینه تحقیقات.................................................................................................................................. 18

مفهوم نوآوری در آموزش................................................................................................................... 21

ویژگی های نوآوری در آموزش........................................................................................................ 23

نوآوری و تحول در كلاس درس...................................................................................................... 23

استفاده از چندرسانه ای های آموزشی در تدریس.................................................................... 23

استفاده از cd های آموزشی در تدریس..................................................................................... 24

استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس.......................................................................................... 25

استفاده از وبلاگ آموزشی در تدریس............................................................................................ 26

استفاده از روش فعال یاددهی – یادگیری مبتنی بر ict................................................... 27

اجرای راه حل ، مرحله دوم.............................................................................................................. 28

گرد آوری اطلاعات (شواهد2)، مرحله دوم................................................................................... 30

تجزیه و تحلیل نتایج، مرحله دوم.................................................................................................... 33

گردآوری اطلاعات (شواهد1)، مرحله سوم................................................................................... 34

اجرای راه حل، مرحله سوم.............................................................................................................. 34

گردآوری اطلاعات (شواهد2) و تجزیه و تحلیل، مرحله سوم.................................................. 35

ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن................................................................................ 35

نتایج حاصل از اقدام........................................................................................................................... 36

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................. 37

منابع مورد استفاده.............................................................................................................................. 46

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید

درباره ما
وبسایت فارس مقاله در زمینه مقالات ، تحقیق و پروزه ها فعالیت دارد و روزانه تعداد بسیاری فایل مرتبط با این موارد قرار داده می شود که علاقه مندان به دانش و فناوری می توانند دانلود نمایند.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 3056
 • کل نظرات : 4
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 272
 • آی پی دیروز : 427
 • بازدید امروز : 1,200
 • باردید دیروز : 1,304
 • گوگل امروز : 7
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 3,353
 • بازدید ماه : 26,031
 • بازدید سال : 255,863
 • بازدید کلی : 462,918